MENU
Logo Made in Germany Iran Health (formerly Iran Med-Lab) 2018
بازگشت به تماس ها

SPECTARIS - انجمن صنعت فناوری پیشرفته آلمان

SPECTARIS - انجمن صنعت فناوری پیشرفته آلمان
SPECTARIS انجمن صنعت آلمان برای بخش تجاری میان اندازه با فناوری پیشرفته و نهاد نماینده در حوزه های فناوری پزشکی، فناوری های دیداری، و دستگاههای تحلیلی، بیولوژیکی، آزمایشگاهی، و دستگاههای مربوط به چشم است. نوآوری و رشد وجه تمایز بخشهای مختلف این صنعت و نیروی کاری 235,000 نفری آن است. فناوری های توسعه یافته در اینجا تقریباً در همه شاخه های صنعت به کار می رود، و آنان را به محرک مهم اقتصاد آلمان بدل کرده است.

SPECTARIS منافع حدود 400 شرکت عضو از آلمان را، که در چهار انجمن مختلف مختص هر بخش به هم پیوسته اند، ادغام می کند. این انجمن از طریق فعالیتهای سیاسی، روابط عمومی و بازاریابی صنعت، به اعضای خود امکان ابراز نظر می دهد، مسئولیت های جدید ایجاد می نماید، و بازارهای جدیدی باز می کند. این امر از قابلیت رقابت بین المللی صنعت آلمان در این بخشها اطمینان حاصل می کند و بدین ترتیب از موقعیت ها و مشاغل محافظت می نماید.

اپتیک مصرف کننده
اپتیک مصرف کننده انجمن تجاری SPECTARIS تقریباً 85 تولیدکننده و توزیع کننده لنزهای اپتیکی، فریم عینک، عینک آفتابی و عینک ورزشی، لنز چشم و لوازم جانبی مراقبتی، تسهیلات بهبود بصری، دستگاههای سنجش بینایی، تلسکوپ، دید از راه دور، امکانات دیداری، تجهیزات و کالاهای بینایی سنجی، و به طور خلاصه، همۀ محصولات موجود برای بینایی سنج ها و مربوط به آنها را گرد هم آورده است.

فناوری فوتونیک و دقیق
انجمن تجاری فناوری فوتونیک و دقیق به دو قسمت تقسیم شده است. گروه تجاری «فناوری تحلیلی، آزمایشگاهی و زیستی» به عنوان یک بخش مجزا فعالیت می کند، در حالی که شرکتهایی از بخش لیزرها، قطعات اپتیکی، فناوری تصویربرداری و عکس، زمین پیمایی، ریزبین سنجی، ابزارآمایی اندازه گیری و فناوری سنسور در بخش فوتونیک با هم یک گروه شده اند. انجمن تجاری فناوری فوتونیک و دقیق تقریباً نمایندگی 110 تولیدکننده را در بخش فناوری اپتیکی به عهده دارد.

فناوری پزشکی
فناوری پزشکی انجمن تجاری SPECTARIS نماینده منافع حدود 160 شرکت در بخش کالاها و دستگاههای صنعتی است. شرکتهای عموماً کوچک تا میان اندازه در بخشهای کالاهای صنعتی و دستگاههای پزشکی قرار دارند. انجمن تجاری «فناوری پزشکی» در زمینه ها و موضوعات مختلف تجاری از اعضای خود حمایت می کند و به آنها اطلاعات می دهد. مخصوصاً: تأمین مالی، بهداشت و پردازش، مطابقت، امور قانونی، HTA، دسترسی به بازار، تأمین بودجه تحقیقاتی، و امور عمومی.

فناوری تحلیلی، آزمایشگاهی، و زیستی
فناوری تحلیلی، آزمایشگاهی، و زیستی انجمن تجاری SPECTARIS بیش از 80 تولیدکننده آلمانی دستگاهها، تجهیزات،‌ مواد مصرفی و لوازم جانبی آزمایشگاههای موجود در بخش کنترل کیفیت و تغذیه، فناوری محیطی و آزمایش مواد در آزمایشگاههای داروسازی، شیمیایی، و پزشکی، و نیز برای اهداف تحقیق و توسعه را ادغام نموده است.

ارتقاء تجارت خارجی و صادرات
SPECTARIS در بسیاری از فعالیتهای پروژه ای ویژۀ صنعت برای حمایت از شرکتهای آلمانی در خارج دخیل است که همگی بر یک هدف واحد متمرکز شده اند: ایجاد و توسعه روابط با انجمن‌های صنعتی و نیز شرکتهای صنعتی در سایر کشورها. SPECTARIS در سازماندهی مشارکت نمایشگاهی در سراسر جهان، حذف موانع غیرتعرفه ای و ارائه داده های بازار و اطلاعات بازار به اعضای خود نیز بسیار فعال است.

 

سازمان دهنده شخصی شما

سازمان دهنده شخصی شما

چاپ فهرست  |  ذخیره به صورت PDF
Iranian Damoon Medical Equipment Co., Ltd.
شماره غرفه: 35-2